Lidmaatschap IKMF

Als je Krav Maga beoefent bij een club, sportschool of vereniging die bij de International Krav Maga Federation Nederland (IKMF) is aangesloten, dien je bij aanvang tevens lid te worden van IKMF Nederland en hiervoor bondscontributie te betalen.

Dit lidmaatschap is verplicht voor alle studenten en instructeurs.

* Uw inschrijfdatum bij de IKMF-NL is tevens de datum dat u officieel krav maga bent gaan trainen en uw trainingstijd voor uw te behalen level gaat lopen. Wacht hiermee niet tot je eerste level test want dan kun je geen examen doen. Betalingen uitstellen tot een volgend kalender jaar resulteert in dubbele lasten omdat wij contributie innen vanaf het moment dat u bij uw club begon met trainen.

Met uw contributie kunnen wij onze organisatie in Nederland draaiende houden. Zonder IKMF, geen instructeurs, geen clubs, geen krav maga en andersom. Zonder jullie geen IKMF NL. De een kan niet bestaan zonder de ander.

De jaarlijkse bondscontributie voor 16 jaar en ouder bedraagt in 2021 nog 25 euro per kalenderjaar en m.i.v. 1 januari 2022 27,50 euro per kalenderjaar.  

 

DOOR BETALING VAN DE BONDSCONTRIBUTIE BEN JE ONDERSTEUNEND LID VAN DE IKMF EN KUN JE:

 • Krav maga trainen bij een IKMF trainingslocatie
 • Deelnemen aan lokale en centrale examens
 • Aanmelden voor de opleiding tot Krav Maga-instructeur, in overleg met IKMF Nederland en de instructeur van je club
 • Gebruik maken van de faciliteiten en informatie van IKMF
 • Korting ontvangen op IKMF-NL seminars met GIT
 • Gratis gebruik maken van de IKMF-NL applicatie voor smartphones & tablets. 
  Meer info hierover vind je onder het hoofdstuk 'De IKMF app'. 

Let op! Als je niet op tijd lid bent van de IKMF, is het niet mogelijk om een examen af te leggen.

VOORWAARDEN BONDSLIDMAATSCHAP IKMF NEDERLAND

 • Je bent 16 jaar of ouder en hebt geen strafblad.
 • Het lidmaatschap van de bond en van uw club zijn 2 verschillende onafhankelijke lidmaatschappen. Het opzeggen van de de een resulteert niet in automatische opzegging van de ander. U dient beide lidmaatschappen op te zeggen, bij uw club alsmede de IKMF.
 • Het bondslidmaatschap betreft een kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap van de club, sportschool of vereniging waar je traint.
 • Adreswijzigingen, of wijzigingen in bankrekeningnummer etc. dienen schriftelijk of per e-mail (voorkeur) te worden doorgegeven aan IKMF Ledenadministratie, Postbus186, 8330AD, Steenwijk, of per e-mail info@ikmf.nl.
 • Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.
 • Bij verlies van je IKMF-paspoort, dien je een nieuw exemplaar bij je instructeur aan te schaffen. De kosten hiervoor bedragen 25 euro.
 • Voor 1 oktober begonnen met krav maga betaal je volledig lidmaatschap over het kalenderjaar. Na 1 oktober begonnen betaal je pas het nieuwe kalenderjaar. 
 • De door jou ingevulde startdatum trainen op het formulier is de datum vanaf wanneer we de tijd bepalen wanneer je voor P1 kan gaan testen. 
 • Beëindiging van het lidmaatschap: het lid zelf dient vóór 20 december van het lopende jaar zichzelf uit te schrijven via "mijn ikmf" op de IKMF-NL website. U kunt hiervoor inloggen met uw persoonlijke inlog. (lidnummer en mailadres). Indien de beëindiging later wordt doorgegeven, zal automatisch een verlenging plaatsvinden en in rekening worden gebracht.
 • Bewaar altijd een kopie van uw in en/of uw uitschrijving. Restituties van de bondscontributie worden niet verleend.
 • Het trainen van krav maga binnen de bij de IKMF aangesloten trainingslocaties, alsmede het deelnemen aan door IKMF-NL gefaciliteerde krav maga evenementen zoals level testen, seminar, trainingskamp, kids-championship, instructor trainingen,etc., geschiedt op eigen risico.

REGISTRATIE EN BETALING BONDSCONTRIBUTIE

De betaling van de bondscontributie kan alleen via automatische incasso geschieden. Wanneer het niet mogelijk is om de bondscontributie automatisch te innen, neemt incassobureau Straetus Zwolle contact met u op. Klik op de link om het inschrijf-machtigingsformulier weer te geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Krav Maga-instructeur of de IKMF-NL.

LET OP!
• Alleen volledig ingevulde formulieren, incl. uw voornaam (geen initialen), correcte geboortedatum, Nederlandse IBAN, handtekening etc. nemen wij in behandeling.
De verwerkingstijd van correct aangeleverde online inschrijfformulieren, bedraagt minimaal 1 tot 3 weken.
• U ontvangt na verwerking een uitgebreide infomail incl. login voor de app. Let op dat dat bericht/mailings in uw spam terecht kan komen!
   Wij adviseren om ikmf.nederland@gmail.com en info@ikmf.nl derhalve in uw adresboek te zetten. 

 

Klik hier om je in te schrijven